Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Predikce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Komparativní studie výbuchových parametrů směsí konstitučních izomerů propanolu se vzduchem
 (Jiří Celner)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136003 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem
 (Filip Silovský)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136004 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Experimentální studie výbuchových charakteristik směsí oxidu uhelnatého a metanu se vzduchem
 (Vít Šerý)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142004 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Výbuchové parametry směsí uhlovodíku se vzduchem za nízkých počátečních teplot
 (Filip Kmošek)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135896 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Výbuchové charakteristiky syntetického plynu vyrobeného využitím plazmových technologií
 (Lukáš Havelka)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136001 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Zkoumání vlivu příměsi metanu na maximální výbuchové parametry vybraných průmyslových prachů
 (Miloslava Jánská)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88592 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv koncentrace a objemu na výbuchové parametry vybraných látek
 (Jan Olšar)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140301 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí
 (Petr Lepík)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110951 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Vliv rozviřovacího tlaku na maximální výbuchové parametry průmyslových prachů
 (Tomáš Peštuka)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105241 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí
 (Petr Lepík)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110951 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)