Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Výbuchové parametry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem
 (Filip Silovský)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136004 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Experimentální studie výbuchových charakteristik směsí oxidu uhelnatého a metanu se vzduchem
 (Vít Šerý)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142004 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Výbuchové parametry směsi uhlovodíků vznikajících Fischer-Tropschovou syntézou
 (Jan Živna)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136002 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Výbuchové parametry směsí uhlovodíku se vzduchem za nízkých počátečních teplot
 (Filip Kmošek)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135896 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Vliv velikosti iniciační energie na výbuchové parametry plynů
 (Jakub Melecha)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114192 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Vliv zpoždění iniciace na maximální výbuchové parametry pracho-plynových směsí v technické bezpečnosti
 (Miroslav Šimek)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114253 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Vliv počáteční teploty na výbuchové parametry plynů
 (Milan Kašuba)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128100 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Vliv změny obsahu hořlavého plynu ve směsi na vybrané výbuchové parametry
 (Viktor Olbrich)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114284 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv koncentrace a objemu na výbuchové parametry vybraných látek
 (Jan Olšar)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140301 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Vliv změny koncentrace hořlavých směsí ohraničeného výbuchu na výbuchové parametry
 (Vladan Andrejko)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100294 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)