Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nádorové kmenové buňky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu
 (Soňa Klusová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tk18q/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu
 (Petr Karásek)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o05or/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Analýza exprese nestinu v duktálním adenokarcinomu pankreatu
 (Jiří Lenz)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8gdq/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Theses on a related topic

Analýza exprese vybraných prognostických markerů vývodového karcinomu pankreatu
 (Pavla POMYKALOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//brf00n// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Hedgehog signální dráha ve vztahu k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu
 (Barbara DUCHOŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yyguhn// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

KRAS signální dráha ve vztahu k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu
 (Dominika FLAŠAROVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1twfn1// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Gliomové nádorové kmenové buňky - jejich charakteristika, analýza a izolace
 (Marek Hampl)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v38r3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Nádorové kmenové buňky
 (Jakub Šenkýř)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0fk9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Dospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologii
 (Sabina Váňová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jql6m/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)