Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

operational risks

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Operační rizika v procesu poskytování bankovních služeb
 (Jana Konopiská)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmo83/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Operační rizika v bankách
 (Alena Míková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/e8jcx/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení a eliminace provozních rizik ve zdravotnických zařízeních
 (Ivana Jermakovová)

2021, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oei2p8// | Bezpečnost společnosti / Rizikové inženýrství | Theses on a related topic

Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému
 (Jan Bertsch)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34671 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Analýza prevádzkových rizík vo výrobnom podniku a návrhy opatrení k riadení rizík
 (Tomáš Štubňa)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107244 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Návrh nástroja pre operatívne riadenie Cashflow v spoločnosti
 (Juraj Nedoma)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2sfc/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Provozní a ekonomická rizika ve vybraném podniku
 (Gabriela Gregorová)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//skkg02// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Posouzení požárních a provozních rizik v průmyslové zóně Hrabová při nedostatku vody
 (Peter Hrmel)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79326 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Rizika provozu krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru
 (Kamil Blažek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x7tui7// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
 (Xinran Wang)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127572 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic