Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

játra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků
 (Lenka ŽDANOVA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r8abuy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru
 (Barbora ŘEŽÁBKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pmu58w// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Hyperbilirubinémie u novorozenců s porodní hmotností 1000-2500gramů
 (Jarmila Krausová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ml0fg/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru
 (Martina Matějíčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lttlag// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru
 (Barbora ŘEŽÁBKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pmu58w// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic