Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Northeast India

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India
 (Eliška Dudková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb17w/ | Politologie / | Theses on a related topic

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India
 (Eliška Dudková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb17w/ | Politologie / | Theses on a related topic

Consociational Practices as a Conflict Regulation Strategy: A Comparative Study of Ethnonationalist Movements in Northeast India
 (Eliška Dudková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb17w/ | Politologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti jejich etnické skupině
 (Zuzana Brodilová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3tas/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje a Intervenčního centra České Budějovice při řešení případů domácího násilí
 (Alena JANŮ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bd23xp// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic