Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

osoba, se, zrakovým, postižením

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Eva Smištíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfghb/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci
 (Julie Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vscrs/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na partnerství a sexualitu
 (Igor Hampl)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg9nb/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Učíme se žít – prevence zátěže a stresu u žáků se sluchovým postižením na základě autentických modelových situací
 (Marie Mištová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ys9zz/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Životní příběhy lidí se získanou ztrátou zraku se zřetelem na proces adaptace
 (Marta Bedlánová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrdjw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity pro intaktní společnost inspirované jedinci se zrakovým postižením
 (Renata Svobodová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//48wpxs// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity mládeže s těžkým zrakovým postižením
 (Hana Zouharová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0whm/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Analýza volnočasových aktivit osob se zrakovým postižením v České republice
 (Veronika Kruppová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vukqf/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity žáků se zrakovým postižením
 (Kateřina NOVÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uto5bs// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity dospělých osob s těžkým zrakovým postižením
 (Kateřina Gricinková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9qx3nr// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)