Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální statistika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Sociální sítě a sociální kapitál
 (Petr Lebeda)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dq62w/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sociální rozvrstvení a topografie městečka Letovic na přelomu 16. a 17. století
 (David Čížek)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cyf65/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Projekt založení "neziskového" sociálního podniku s cílem nabídnout sociální a jiné služby, vedoucí k začleňování dospělých klientů s Aspergerovým syndromem na trh práce
 (Pavla VEJCHODOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//plxi3m// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Kulturní a sociální kapitál studentů sociální pedagogiky
 (Hana Mrhalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ngrpx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Laekenské indikátory chudoby a sociální vyloučení
 (Kateřina PEŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lsz3sy// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Sociální podnikání v kontextu veřejné politiky.
 (Tereza Křenková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o03uo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Sociální podnikání ve Středočeském kraji – případová studie okresu Kolín
 (Natálie Rapčáková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73495 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Problematika chudoby u seniorů v kontextu sociální práce
 (Iva Šourková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11091 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Reporting sociální oblasti CSR
 (Veronika Zvolánková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w9uzd5// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Theses on a related topic

Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti
 (Martin Zelený)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55023 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)