Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Charakteristiky deprivace stárnoucí populace v České republice
 (Alexandra Kobzová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69915 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Vícekriteriální hodnocení životní úrovně domácností, indexy materiální deprivace
 (Tereza Schenková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21160 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Materiální deprivace a chudoba domácností v ČR
 (Taťána Boháčová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt65l/ | Sociologie (kombinované) / Sociologie | Theses on a related topic

Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti
 (Martin Zelený)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55023 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Míra chudoby a osamělosti generace 65 plus
 (Kateřina NEJEDLÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xsf7k0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Projevy chudoby v regionech ČR
 (Zuzana Ďuriová)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nqdgog// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu | Theses on a related topic

CHUDOBA A PŘEDLUŽENOST ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ
 (Markéta Mastná)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24570 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Informační chudoba jako sociální problém z pohledu nezaměstnaných: Případová studie - Úřad práce Olomouc
 (Radka Vojtková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fj43p/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC
 (Dominika Miarková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yufow/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního Východu | Theses on a related topic

DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU
 (Martin Adamec)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//x35q7q// | Učitelství pro základní školy / zeměpis - dějepis | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)