Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness
 (Emre Kursat Kaya)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9f4y/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Political-economic ideology of the European Union. Will there be a change?
 (Ondrej Križko)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zobq1/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Externalities in Transitional Justice Decisions: The European Union and Transitional Justice Processes in Post-Communist Countries
 (Katarína Šipulová)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/grvjq/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Evropská studia | Theses on a related topic

The Development of Relations Between the United Kingdom and the European Union in the Light of Brexit
 (Dušan Laščiak)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taiq6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Tourism in the European Union
 (Galina Shibanova)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13860/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Boj Evropské unie s chudobou a sociálním vyloučením
 (Eva Bartošová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102191 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR
 (Jana VAVERKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3nkds7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Chudoba a zadluženost domácností
 (Jitka KONVIČNÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1dj9y5// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Chudoba a bída v ČR
 (Marek MIKULEC)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0uvhep// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Vliv růstu HDP na životní úroveň v ČR a Pobaltí
 (Lucie Nápravníková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102495 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic