Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Faces of the European Union Institutions: The Personalization of Politics at the Institutional Level of the European Union
 (Lukáš Hamřík)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5xf5/ | Mezinárodní vztahy a evropská politika / | Theses on a related topic

Tourism Policy in the European Union
 (Mihaela Muntean)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15212/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Tourism Policy in the European Union
 (Alex Ploem)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/zq62u/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Great Britain and European Union: from accession to departure
 (Helena Zatočilová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idd40/ | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness
 (Emre Kursat Kaya)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9f4y/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Boj Evropské unie s chudobou a sociálním vyloučením
 (Eva Bartošová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102191 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Chudoba v ČR a srovnání s vybranými státy EU
 (Filip PINKAVA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fka855// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR
 (Jana VAVERKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3nkds7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Chudoba a zadluženost domácností
 (Jitka KONVIČNÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1dj9y5// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Vliv růstu HDP na životní úroveň v ČR a Pobaltí
 (Lucie Nápravníková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102495 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic