Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disinformation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Design vzdělávacího procesu pro Zdravotnickou záchrannou službu: převrácená třída s využitím Moodle a H5P
 (Bínová Bínová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jtwm2/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

How to tackle disinformation pandemic: Design, realisation and evaluation of a media literacy university course
 (Veronika Batelková)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aokca/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Design analytických metrik jako výstup kolaborativní imerzivní virtuální reality zaměřené na vzdělávací procesy
 (Jan Fitz)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3ohf/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Zefektivnění procesu tvorby edukačního programu pomocí metod Design Thinkingu
 (Eliška Janáková)

2023, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//adzaoy// | Arts Management / | Theses on a related topic

Informační gramotnost studentů 1. ročníku vysokoškolského studia: výzkumná sonda v programu Informační studia a knihovnictví na FF MU
 (Pavla Rimešová)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu6sm/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost žáků středních škol v kraji Vysočina
 (Veronika Lolová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tkuzk/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost se zaměřením na hodnocení informací žáky 8. a 9. ročníků základních škol
 (Natálie Fábry)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgtwo/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě
 (Kristýna Světnicová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh08r/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání dětí ve věku 10 až 12 let: návrh konceptu metodiky
 (Jiří Horák)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujvzs/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost uživatelů sociálních médií
 (Martin Štecher)

2021, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/sxi4x/ | Informační studia a knihovnictví / Informační a knihovnická studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)