Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ir

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Sledování mateřské kolonie netopýra velkého na půdě zámku v Luhačovicích s použitím IR kamerových systémů
 (Lukáš Novák)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bb4ht/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Decompiling Binaries into LLVM IR Using McSema and Dyninst
 (Lukáš Korenčik)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxe1j/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Instrumentation of LLVM IR
 (Martina Vitovská)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhd8u/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Translating (Ir)reversible Binomials: A Corpus Study
 (Tomáš Herlík)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylm4i/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Krystalochemie a IR - spektroskopie nominálně bezvodých minerálů
 (Dominik Talla)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdq9s/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Plazmochemická depozice tenkých vrstev a jejich optické vlastnosti v UV až IR oblasti
 (Pavel Ondračka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbj8r/ | Fyzika / | Theses on a related topic

LLVM IR service for Fedora
 (Michal Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n9bfn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Přínos IR předehřevu při vibračním svařování plastů
 (Jakub Jedelský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114769 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Technické aspekty měření na IR spektrofotometru Buck 500
 (Radim STEHLÍK)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//35lx68// | Specializace v pedagogice / TchVu-TVu | Theses on a related topic

Ir-katalyzovaná C-H silylace glykalů
 (Michal Rahm)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hvsu5x// | Chemie a analýza potravin / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)