Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

precision

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Finanční analýza podniku Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o.
 (Pavel Umlauf)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fzznm/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza stavu logistiky zásobování a skladování ve společnosti Zlín Precision s.r.o.
 (Vladimír Puklický)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//foiwef// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Úprava systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o.
 (Monika Izaiaszová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140125 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Metodická příručka pro práci s audio analyzátorem Audio Precision
 (Marek DOLEJŠÍ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4i9cbr// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti investičních příležitostí ve společnosti Precision Machine Components, s.r.o.
 (Petr Weisser)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9fo9zi// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Optimalizace procesu plazmaticky deponovaných CVD vrstev na zařízení Precision P5000
 (Eliška Mikmeková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oy3vj/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Marketingový mix společnosti SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES, spol. s r.o.
 (Lucie Loduhová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86785 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti Lucas Precision L.P.
 (Samuel GOČALTOVSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nfo2aq// | Filologie / Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Utváření ocelových třísek při soustružení materiálů ,,Jethete" a ,,Hykro" ve firmě Precision Castparts CZ s.r.o.
 (Zdeněk ČERNÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8bom0a// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Theses on a related topic

Projekt zeštíhlení výrobních procesů se zaměřením na úzké místo ve společnosti Zlín Precision s. r. o.
 (Marek Körber)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tzw7r3// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)