Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ITIL

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Implementace vybraných moderních nástrojů řízení kvality v podniku
 (Břetislav Bouška)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m9d40/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Plánování a implementace sytému managementu kvality ve společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.
 (Petr Pospěch)

2018, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//v4so85// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality | Theses on a related topic

Implementace systému řízení jakosti podle normy ISO 9001
 (Vojtěch Kožner)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26655 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Snižování výrobních nákladů vlivem standardizace práce
 (Tomáš Riemer)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71511 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Implementace TPM do systému řízení podniku
 (Lukáš Pokorný)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99632 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Implementace Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v malém měřítku
 (František Podrazil)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q00odn// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Implementace metody 5S ve společnosti Busch VÝROBA CZ, s.r.o.
 (Kristýna Kostelencová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/26j569/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Improvement of the IT services within the internal product database of pet nutrition company based on ITIL / ITSM recommendations
 (Timur Kamaliev)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81217 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Analýza a dokumentace procesů provozu služeb v IT organizaci podle ITIL
 (Tomáš Dedrle)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2996/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Měřitelnost a reportování podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI’s) v řízení IT služeb (ITSM)
 (Filip Pražák)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eazfv/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)