Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transplantations

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Informovanost o podmínkách transplantace orgánů a tkání
 (Václav Gabriel)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avgg1/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Evropský a vnitrostátní právní rámec pro transplantace
 (Štěpánka Bibrová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4lsw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň
 (Nela Tinková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgiok/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Transplantace
 (Alena JEDLIČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hwtg90// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Transplantace
 (Alena JEDLIČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hwtg90// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Etické aspekty transplantace orgánů
 (Jana ČANDOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//57ieey// | Pedagogika / Náboženská výchova a etika | Theses on a related topic

Příprava myokardu pomocí 3D tisku
 (Simona Šmýkalová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eneyw/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Lidské tělo jako zboží
 (Michael Mach)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7gal/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic