Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

řepka olejná

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení kontaminantů v odpadních vzdušninách metodou plynové chromatografie.
 (Zuzana Holaňová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ba9qs/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Plynová chromatografie pro stanovení aldehydů a ketonů
 (Tomáš Rozman)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mufhk/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Stanovení aminokyselin pomocí plynové chromatografie v kombinaci s plamenově ionizačním detektorem – optimalizace metody
 (Šárka Šefraná)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh73w/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Stanovení vybraných složek v ovocném destilátu metodou plynové chromatografie
 (Klára SLOUPOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w97i8a// | Přírodovědná studia / Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Plynová chromatografie organických sloučenin
 (Michal Machalíček)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qoknj/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic