Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Integrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Pozitiva a negativa sdíleného řízení - závaznost metodických pokynů a metodických příruček Evropské komise
 (Pavla Matějková)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdavk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů
 (Lenka Slováčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncgpy/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa řešení problémů s péčí o děti po rozvodu na diskusních fórech z pohledu sociálních pracovníků
 (Kateřina Humlíčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pv3c7/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa stávajícího modelu správního soudnictví v České republice
 (Markéta Gottwaldová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/swonf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Benefity a negativa současné prenatální péče a případný vliv nocebo-efektu na psychiku ženy
 (Aneta Nejedlá)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axw7s/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Státní mateřské školy a soukromé mateřské školy: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa
 (Iveta ČELOUCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zhe34z// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v základní škole a v základní škole praktické
 (Nela TEUFERTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hdhndc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Právní úprava odpadového hospodářství ČR a pozitiva a negativa v obcích
 (Eliška Lisalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cyrx9z// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Integrace žáka s Duchenneovou svalovou dystrofií do běžné základní školy
 (Martin Janošek)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ocyi3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Klady a zápory integrace žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠ
 (Edita PIPKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c7w0ge// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)