Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bila kniha (" white book ")

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Realisierung von Bildungszielen an einer ausgewählten Grundschule in dem Fach Deutsch als zweite Fremdsprache
 (Andrea Melechová Ruthová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb8nf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Terénní výuka v zeměpise: případová studie rekonstrukce stadionu Za Lužánkami
 (Tomáš Klimenda)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbv03/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Podpora integrativního vzdělávání žáků a studentů v Libereckém kraji jako součást politiky celoživotního učení
 (Jana Kadavá)

2006, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrpzi/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Bezpečnost léků, účelná farmakologie a farmakoekonomika jako jeden ze základních pilířů reformy systému zdravotnictví
 (Kateřina Konečná)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ssycb/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Historie rámcových vzdělávacích programů, vznik a tvorba školního vzdělávacího programu nového studijního oboru gastronomie
 (Karel Netopil)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dft79/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Příručka učitele praktického vyučování
 (Roman Novotný)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3y91/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Země nadějí a slz
 (Hana Němečková)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0u95/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Právní základy integrace České republiky do Evropské unie
 (Lenka Plavčanová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nb27p/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic