Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

projekty (project)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Genographic Project a jeho přínos antropologii
 (Jessica Sheardová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbh2d/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010
 (Barbora Kukučková)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2pbd/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

IS pro správu projektů firmy Project House
 (Michal Kapusník)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkvfo/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Projektové řízení ve veřejných projektech podle Project Management Body of Knowledge
 (Peter Babjak)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102149 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Arts Management Infrastructure Project
 (Michaela Šebestová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jr834/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

Strukturální fondy - zaměření na Evropský sociální fond a jeho projekty
 (Lenka Bednářová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ztym9/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Feasibility Study of Summer SPEAK! project of AIESEC Praha
 (Martin Babica)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51017 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Project work in English classroom: The e-magazine
 (Alena Mahrová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urrd6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Příprava, realizace a znázornění projektu v programu MS Project
 (Martina ZÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7eegsl// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů
 (Tomáš Lojka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28398 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)