Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

doprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Hodnocení spolupráce složek integrovaného záchranného systému ČR při řešení letecké dopravní nehody na území Karlovarského kraje
 (Ladislav Zapf)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gjgf1k// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj
 (Kateřina Hadrabová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40003 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Využití telematiky v oblasti dopravní obsluhy území
 (Stanislav Sucharda)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2chhci// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Využití technických a kvalitativních standardů dopravy při řešení dopravní obsluhy území
 (Otto Pospíšil)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9sik8k// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Modelování dopravní obsluhy vybraného území s použitím city lostistiky
 (Hana Císařová)

2012, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c3g1j1// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management | Theses on a related topic

Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Návrh projektu na zlepšení dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji
 (Adéla Jarcovjáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xwpfqw// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Dopravní obslužnost v Pardubickém kraji
 (Iva Vlčková)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95231 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)