Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

čtení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Extenzivní čtení ve výuce angličtiny na úrovni B1 s využitím románu Ch. Brontëové Jane Eyre
 (Kristýna Dvořáková)

2015, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4515/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Extensive Reading as a Tool to Develop Students' Motivation to Read in English in the Digital Age
 (Ludmila Hrubá)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijzru/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Porovnání úrovně hlasitého čtení a čtení s porozuměním u žáků 2. ročníku základní školy
 (Vlasta Moravcová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emhxh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Typografie a dyslexie: písmo a jeho vliv na rychlost a chybovost čtení
 (Tomáš Hlaváček)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixm68/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ
 (Ivana HOŘÍNKOVÁ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9nzmdj// | Specializace v pedagogice / Didaktika českého jazyka a literatury | Theses on a related topic

Učební úlohy jako nástroj podpory strategií rozvíjejících čtení
 (Adéla Vítová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//22h2g2// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Učební úlohy jako nástroj podpory strategií rozvíjejících čtení
 (Adéla Vítová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sxb0rl// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Jazyk slovních úloh aneb Čtení s porozuměním v matematice na 1. stupni ZŠ
 (Kateřina LAŠTOVKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2kukp1// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic