Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

didaktika matematiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Výuka matematiky u žáků se sluchovým postižením
 (Kristýna Havlíčková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yphsq/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka matematiky v Norsku
 (Šárka Obrdlíková)

2013, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpxmc/ | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Výuka matematiky v Německu. Případová studie výuky stochastiky na německém gymnáziu.
 (Jan Fiala)

2010, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzy1m/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Portfolio učitele matematiky v pregraduální přípravě
 (Michaela KRISTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1faebq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Užití odhadu ve výuce matematiky
 (Anna ZARZYCKÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mge6ec// | Biologie / Učitelství Biologie - Matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Gamifikace hodin matematiky
 (Barbora FOJTÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zwqlmc// | Matematika / Matematika - Geografie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vedoucí učitel matematiky v profesní praxi
 (Lucie PROCHÁZKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6ket41// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Badatelsky orientovaná výuka matematiky.
 (Ivana TLÁSKALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xd1bi5// | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy - Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy | Theses on a related topic

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky na první stupni základní školy
 (Monika JEHLIČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xnjc8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza výuky matematiky žáků s lehkým mentálním postižením 9. ročníku na základní škole a její aplikace do běžného života
 (Vladěna Kunčarová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/luu6z/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)