Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni vychova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti
 (Tereza Nesvatbová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylpat/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ
 (Vendula Macurková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usjb1/ | Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Problematika výuky předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ
 (Blanka Langerová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kp7x2/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova ve 3. ročníku ZŠ
 (Daniela Kalhousová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qot6c/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova v 5. ročníku základních škol s využitím písní současných interpretů
 (Veronika Chabičovská)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf171/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova na 2. stupni ZŠ z pohledu RVP
 (Eva Mojžíšová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cai6a/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova
 (Taťána SEDLÁČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4nwnfg// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální
 (Zdeňka Opřátková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k41yc/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)