Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nová Média

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Interaktivita v online komiksech z pohledu vlastností nových médií podle Martina Listera
 (Jana Valečková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmv28/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Vytvoření multimediální webové prezentace pro výuku předmětu Multimedia
 (Marek Pilc)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vt02jz// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Přenos multimediálních informací přes Internet
 (Martin Mynařík)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75767 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Teoretická část: Fotografie a internet Praktická část: a) katalog výrobků nebo služeb: Boty Novesta b) volný výstavní soubor: Hranice představivosti
 (Vojtěch VEŠKRNA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m9ksen// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

TV vysílání přes internet se zaměřením na on-line vysílání České televize
 (Radim Švehla)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2566 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic