Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intermedialita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Intermedialita v tvorbě Petera Greenawaye
 (Karolína Nečadová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x91hh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Intermedialita fotografie
 (Pavel MATELA)

2017, Disertační práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0ls5qc// | Výtvarná umění / Vizuální komunikace | Theses on a related topic

Ostenze. Intermedialita.Technologie
 (Dita Tesařová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gic6w/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Divadelní věda | Theses on a related topic

Schrijven met beelden. Graphic poems van Lies Van Gasse
 (Mária Baňasová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ep365/ | Filologie / Nizozemský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Mezi zvukem a obrazem: pokus o kontextualizaci tvorby Tomáše Dvořáka
 (Mikuláš Novotný)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oatna/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Reprezentace děl literárních velikánů v současné popkultuře
 (Lucie PECHOLTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ingo9o// | Humanitní studia / Literárně-historická studia | Theses on a related topic

Vymezení pojmu 'videoart' v kontextech české vizuální scény
 (Jakub Čermák)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh63d/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Reklamní využití cirkusových atributů při premiérách cirkusových filmů ve 20. letech
 (Daniel MROCEK)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0u6405// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Jeden den být dítětem
 (Janka Simanová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//w40si0// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky a výtvarné výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Filmové adaptace děl Petra Šabacha
 (Adina BÁLKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dif1s8// | Filologie / Bohemistika v praxi - jazyková a literární komunikace s dětmi | Theses on a related topic