Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dotace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Zhodnocení možnosti využití prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko městem
 (Nela Farníková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128068 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Silesia a její realizace v programovém období 2014–2020 na příkladu vybraného projektu
 (Dominika Vozňáková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128033 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Program Ziel 3/Cíl 3 a jeho podpora umění se zaměřením na spolupráci Základní umělecké školy Dubí, Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. a Musikverein Bannewitz e.V.
 (Tereza STAŇKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ovrvy5// | Učitelství pro střední školy / Uč. HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Případová studie přeshraniční spolupráce: Česká republika – Polsko v Euroregionu Nisa
 (Bianca Seppová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/h8e65/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America
 (Jana Stará)

2018, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcp0b/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Zhodnocení možnosti využití prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko městem
 (Nela Farníková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128068 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Komparativní analýza přinosu Phare CBC a Interreg IIIA na regiony ČR
 (Daniela Tomanová)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrcby/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Mezipodnikové srovnání vybraných poměrových ukazatelů společností Lidl Česká republika v.o.s. a Penny Market s.r.o.
 (Veronika Gardlová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//slxsn1// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Rozšíření šťavelů Oxalis corniculata, O. dillenii a O. stricta v České republice podle herbářových dokladů ve vybraných veřejných sbírkách
 (Jan Dohnal)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqiqn/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)