Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ontologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Ontologie křižovatky pozemních komunikací
 (Petr Janoušek)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107981 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích s omezeným výhledem
 (Melánie Koloničná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118747 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Lokální úprava provozu na pozemních komunikacích
 (Lukáš Sluka)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/miu60/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Vývoj právní regulace silniční dopravy
 (Luděk Roder)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xhok4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zátěž řidičů strojníků Hasičského záchranného sboru při řízení vozidel s právem přednosti v jízdě
 (Petr Křivánek)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3tuz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Porušení důležité povinnosti u trestných činů v silniční dopravě
 (Hana MICHÁLKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gj5c0e// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Křižovatka Frýdecká - Buničitá - Mostní v Ostravě
 (Robert Mlčoch)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129017 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Křižovatka silnic I/68 a II/648 v Horních Tošanovicích
 (David Zoubek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113877 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

Křižovatka Sokolovská-Slavíkova-Ježkova v Ostravě-Porubě
 (René Ryman)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110253 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

Křižovatka Těšínská - Třinecká v obci Těrlicko
 (Kristýna Plocová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129015 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)