Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

násilí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Bariéry vstupující do procesu pomoci obětem domácího násilí ze strany Policie České republiky
 (Petr Novotný)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8npu/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Pomoc obětem domácího násilí ze strany státních a nestátních institucí
 (Michal Nix)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gid8yh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Zkušenosti sester s násilím ze strany pacientů
 (Natálie VRZÁČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ndvx6e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Odpovědnost jednoho z rodičů za ochranu dětí před psychickým násilím ze strany druhého rodiče Pokus o etickou reflexi
 (Ivana ZAVADILOVÁ)

2020, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f2kx1d// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Násilí na učitelích ze strany žáků - jeho souvislost s interakčním stylem učitele
 (Monika Čechová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qsda0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza potřeb klientek azylového domu pro oběti domácího násilí a jejich naplňování ze strany organizace
 (Lucie Henzlová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/babpm/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Osobnost učitele a s ní spojené předpoklady stát se obětí napadení ze strany studentů
 (Lenka Zábržová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryxj2/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ochrana proti porušování lidských práv ze strany policistů
 (Veronika Cvejnová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf1y9/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ženy jako oběti domácího násilí ve Veselí nad Moravou
 (Štefan Vašek)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0ivo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Intimate partner violence among university students in Kosovo and its correlates: exploring violence socialization and approval of violence
 (Kaltrina Kelmendi)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdb7s/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie (angl.) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)