Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cash flow modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití cash-flow modelů pro stanovení vnitřní hodnoty akcií
 (Zbyněk Novák)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyo3u/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD
 (Jiří Kachyňa)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5ofw/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Modelování a predikce provozního cash-flow
 (Tereza Nováčková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq704/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza a zefektivnění modelu predikce cash flow v průmyslovém podniku
 (Zuzana Kochmanová)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104430 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Vliv toku DPH na projekci free cash flow podniku
 (Radka Lipenská)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nfp7z/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh metody zpracování projekce cash-flow podniku při projektovém financování projektů v průmyslových podnicích v návaznosti na jejich věcný a časový průběh
 (Vendula Fialová)

2019, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139031 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Vytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulací
 (Štěpán RADEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l35pio// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Návrh a realizace řešení pro predikci Cash Flow s využitím Microsoft Power Platform
 (Monika Ledinská)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79874 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza likvidity a cash flow podniku
 (Tomáš HAVRAN)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jlxeyh// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

The applicability of the Free-Cash Flows and Dividend Discount Models in evaluation of the NYSE blue chips and their accuracy in valuation process
 (Asaad Sbahi)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wu3a8/ | Finance a účetnictví / Finance (angl.) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)