Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zakázaný pás

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Referenční výpočty zakázaných pásů polovodičů a izolantů
 (Josef TUROŇ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m3ldjt// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Theses on a related topic

Relativistická teorie transportních vlastností magnetických slitin
 (Tomáš Záležák)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6hc5/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Referenční výpočty zakázaných pásů polovodičů a izolantů
 (Josef TUROŇ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m3ldjt// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Theses on a related topic

Strukturní vlastnosti topologických izolantů
 (Milan Heczko)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k5mdc/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Theses on a related topic

Elektrická pevnost kapalných izolantů jako diagnostický parametr
 (Martin KOKOŠKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i98n1p// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Vliv uzavřeného objemu na elektrickou pevnost vzduchového izolantu
 (Mikhail OLKHOVSKIY)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ntf5mn// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Referenční výpočty zakázaných pásů polovodičů a izolantů
 (Josef TUROŇ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m3ldjt// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Theses on a related topic

Diagnostické metody pro hodnocení kapalných izolantů
 (Josef KALABZA)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jzllfb// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Elektrická pevnost plynného izolantu s izolační barierou v elektromagnetickém poli
 (Lukáš VILHELM)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k0w8z0// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Částečné výboje v plynném izolantu
 (Jiří FABŠIC)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9c8afx// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic