Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Segmentace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku
 (Eva Janoušová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yxw10/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku
 (Eva Janoušová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yxw10/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku
 (Eva Janoušová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yxw10/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic