Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

netty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzdělávání žáků s Downovým syndromem v oblasti matematiky s využitím výukové metody dle Netty Engels (muzikoterepie ve výuce matematiky)
 (Zuzana HLAVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fnusgq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Srovnání aplikačních rámců v jazyce Java pro vývoj distribuovaných algoritmů
 (Šimon Hochla)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d58ig/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Network Device Testing Framework for Java
 (Václav Hála)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf04f/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic