Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

JavaScript

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Distanční výukové materiály pro výuku webových technologií
 (Jan Dušek)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7529 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Tvorba webové aplikace pro výukové účely
 (Aleš Horák)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c00mnn// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Výukové materiály kartografie a geoinformatiky pro střední školy
 (Petra HUJŇÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r5ghgz// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Výukové materiály pro začlenění průřezových témat do výuky 4.-5. ročníků základní školy
 (Markéta Machatá)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7404 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Výukové materiály pro český znakový jazyk
 (Silvia Klúčovská)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6x9x5c// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design | Theses on a related topic

Tvorba webové aplikace pro podporu rozvoje informatického myšlení
 (Vlastislav NOVÁK)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rzhcnk// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

JavaScript jako nástroj pro výuku algoritmizace a programování na 2. stupni ZŠ
 (František PEIKER)

2024, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yk7fh1// | Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol / Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Aplikace algoritmů pomocí robotů
 (Adéla HRUŠKOVÁ)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yekckn// | Učitelství pro střední školy / Matematika pro SŠ - Informatika pro SŠ | Theses on a related topic

Software pro podporu výuky algoritmizace a programování
 (Veronika VAŠINOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ex1pc9// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Vývoj interaktivní webové aplikace pro podporu výuky informatických předmětů na 2. stupni ZŠ
 (Libor JURČA)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oecxx5// | Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol / Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol / Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)