Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

equestrian sport

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Jezdecký sport v ČR - faktory, rozmístění, specifika
 (Lucie BERANOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3191 | Geografie / | Theses on a related topic

Jezdecký sport v České republice a ve Velké Británii
 (Alena Ceplová)

2006, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//rin8tv// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

Soubor vybraných doplňků pro jezdecký sport
 (Věra JAKUBÍČKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nj2zdg// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design obuvi | Theses on a related topic

Zdravotní aspekty jezdeckého sportu a jejich kompenzace
 (Jana Poláková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsc1e/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Projekt a realizace AV podpory propagace jezdeckého sportu pro cílovou skupinu dětí do 12 let
 (Martina Peštová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tvv4d/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sociální a psychosomatický dopad specifického jezdeckého sportu paradrezury - na osobnost jedince se zdravotním postižením
 (Nikol Šestáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1zg644// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Theses on a related topic

Úrazy v jezdeckém sportu z pohledu zdravotnického záchranáře
 (Nela KŮTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4lmxln// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Využití nástrojů marketingové komunikace v jezdeckém sportu
 (Andrea Piknová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107473 | Ekonomika a management / Sportovní management | Theses on a related topic

První pomoc v jezdeckém sportu
 (Nela WALACHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zqspbh// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Strategie zvládání stresu v jezdeckém sportu (parkurové skákání)
 (Tereza HORÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z6qsiu// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)