Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sportovni fotografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Rally v České republice, vady a efekty sportovní fotografie, archív
 (Pavel Bořuta)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbnm2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Fotografie jako moderní nositel informací - minulost a současnost
 (Andrea Vřeská)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xl7xw/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Sportovní fotografie od počátku po současnost
 (Lukáš Klíma)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jnwk39// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Analýza sportovní fotografie v "Brněnském deníku"
 (Roman Franc)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yu61o/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Sportovní fotografie v deníku MF DNES
 (Stanislav HELOŇA)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u4v14n// | Humanitní studia / Aplikovaná ekonomická studia - Žurnalistika | Theses on a related topic

Digitální fotografie ve školní praxi
 (Václav Kracík)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4506 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro střední školy - základy techniky | Theses on a related topic

TVORBA SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE
 (Dalibor Musil)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//9fy6w7// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Historie, vývoj a nové směry ve fotografii se zaměřením na sportovní fotografii
 (Jan Pelikán)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69655 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Branky, body, vteřiny (sportovní náměty v grafické tvorbě)
 (Daniela Poláková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7lvv/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Výtvarná výchova | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Motiv sportu ve výtvarné fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone\nl{}b) volný výstavní soubor: Champions
 (Pavel Juřík)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z3bivm// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)