Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

RCV

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Stranické systémy Bulharska a Rumunska v kontextu evropeizace: vliv EU na strukturu stranického systému a chování hlavních politických stran
 (Markéta Smrčková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m67aj/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Logistická regrese v systému Statistica
 (Tetiana Boiko)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3nqa/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Multinomická regrese pro nominální a ordinální vysvětlovanou proměnnou
 (Radim Knoll)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78141 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Aplikovaná logistická regrese
 (Petr DOKOUPIL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a5zu7h// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu
 (Ondřej Mocek)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/up3ri/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Evropská studia | Theses on a related topic

Vliv pozice politické strany v národním politickém systému na její chování v Evropském parlamentu: případová studie ODS
 (Ondřej Mocek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kom65/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza jmenovitých hlasování vybraných euroskeptických stran v Evropském parlamentu
 (Michaela Smatanova)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5d1w/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza súdržnosti hlasovaní vybranej skupiny v Európskom parlamente
 (Mária Billíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oxntnq// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Nová konfliktní linie v Evropském parlamentu ve volebním období 2004-2009: Existence konfliktní linie východ-západ, respektive staří-noví členové?
 (Petra Ježová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gps24/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Sociálně demokratické strany Velké Británie, Francie a Německa a jejich vliv v rámci S&D
 (Dominik Barták)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozuf0/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)