Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sekta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Prevence vstupu jedince do sekt a nových náboženských skupin
 (Michal Boček)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsrbo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Psychická manipulace členů v sektách
 (Markéta KYJOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f9s0xp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika primární prevence v oblasti sekt a alternativní religiozity
 (Jiří VANÍK)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//20hg5c// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sekty v ČR, možnosti poradenství na středních školách, prevence manipulativního působení na mládež.
 (Marcela KNOTKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//34x32i// | Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie | Theses on a related topic

Sekty v ČR, možnosti poradenství na středních školách, prevence manipulativního působení na mládež.
 (Marcela KNOTKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ysqhs1// | Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie | Theses on a related topic

PREVENCE PŮSOBENÍ ALTERNATIVNÍCH NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ U MLÁDEŽE
 (Zdeňka KOLAŘÍKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1nfa9b// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Primární prevence sociálně patologického jevu v kontextu nových náboženských hnutí zaměřená na vysokoškolské studenty
 (Eva Ostrovská)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2isa/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Soudobá mládež a sekty
 (Radek Bíkl)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sezwa/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Informovanost středoškolské mládeže o sektách
 (Martin Sychra)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10691 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Vliv sekt na mládež
 (Soňa Pelikánová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ocf3x/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)