Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
The Cognitive Science of Religion: Connecting the Humanities and the Sciences in the Study of Ritual Practice, Prosociality, and Anxiety
 (Martin Lang)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6hop/ | Filozofie (čtyřleté) / Religionistika | Theses on a related topic

A Critical Evaluation of the International Affective Picture System in the Study in the Study of Emotion
 (Kristína Czekóová)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bg92a/ | Psychologie (čtyřleté) / Obecná psychologie | Theses on a related topic

The boom of new religious movements in 1960s in America
 (Veronika DRDOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4q0urm// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.
 (Andrea Nosková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjmau/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.
 (Andrea Nosková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjmau/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů a její role ve společnosti
 (Petra Plachá)

2008, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g78gaw// | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Vybrané organizace v ČR zabývající se prevencí a pomocí v otázce sekt a jejich působení
 (Barbora Kubáčková)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//xztwho// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

"Sekty a nová náboženství v ČR. Informovanost příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů".
 (Daniel Chaloupka)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztusq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Prevence vstupu jedince do sekt a nových náboženských skupin
 (Michal Boček)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsrbo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)