Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální pracovník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Active participants or passive patients? Representation of problems in Czech mental health policy and their effects on the subjectification of people with mental illness
 (Miroslava Janoušková)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tszfx/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Specifika sociální práce s osobami s duševním onemocněním z pohledu sociálních pracovníků
 (Martina Borská)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l75uq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Využití participativních přístupů v práci s osobami s duševním onemocněním v České republice
 (Veronika Poulová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/t46yq/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Využití dramaterapie při práci s osobami s Downovým syndromem
 (Kristýna Kubějová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmngj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika sociální práce s osobami bez přístřeší
 (Lenka Chválová)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/mrxoq/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Metody práce s osobami s mentálním postižením s prvky ergoterapie
 (Marie VITOULOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kv1lzp// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami bez přístřeší s příznaky duševního onemocnění
 (Terezie CARBOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gwde2x// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Etické aspekty sociální práce s osobami s mentálním postižením v sociální službě chráněné bydlení
 (Pavla Vargová)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6226 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami s postižením sluchu
 (Magdalena Beránková)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11032 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etický aspekt sociální práce s osobami s duševním onemocněním
 (Isabela VILINGEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k09wqd// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)