Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zmesový komunálny odpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

The Russian Federation on the way to a better waste economy
 (Anastasiia Korotkikh)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzbfx/ | Public Finance and Economics / | Theses on a related topic

Utilization of bottom ash from waste-to-energy plant
 (Oleg Samusevich)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//y2zhef// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Studie potenciálu integrovaného řešení jednotky „waste-to-energy“
 (Vít Freisleben)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wtyz27// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“
 (Zuzana Petrasová)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//5y187y// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic