Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Analýza znalostí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů /nl{}
 (Martin Fleischmann)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a8c4ic// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Činnost soukromých bezpečnostních služeb
 (Antonín Škoda)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0us3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aktuální stav činnosti soukromých bezpečnostních služeb v regionu
 (Martin Pektor)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m6p1tz// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Možnosti spolupráce soukromých bezpečnostních služeb a orgánů činných v trestním řízení
 (Jakub Synek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mhwko8// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Využití soukromého detektiva v praxi podniku \nl{}
 (David NOVOSAD)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//abfp81// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů /nl{}
 (Martin Fleischmann)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a8c4ic// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, vzájemné vazby a jejich vliv na trh práce v České republice
 (Irena Pangrácová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cwmoa/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání
 (Jitka Neumannová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck264/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Národní soustava kvalifikací
 (Květa Hofnerová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xn4o4c// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Národní soustava kvalifikací a její využití v personální praxi
 (Hana Vrbová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xyramb// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)