Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Literární noviny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Literatura českého Těšínska po roce 1989
 (Lucie Kornutová)

2021, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tkk1g/ | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Téma handicapu v dětské literatuře po roce 1989
 (Kateřina Plevjaková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/quvsf/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Braková literatura v období první republiky, po roce 1989 a v současnosti
 (Michael KLIMENT)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k20g8x// | Filologie / Český jazyk pro média a veřejnou sféru | Theses on a related topic

Výbuch času, nebo tranzice? Vybrané prozaické texty tří slovanských autorů po roce 1989
 (Marcela Zárubová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mukd2/ | Filologie / Srbský jazyk a literatura Slavistika | Theses on a related topic

Negativní utopie v české próze po roce 1989
 (Jakub Jarina)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nrvcg/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Obraz venkova v české literatuře pro děti po roce 2000
 (Jitka Pušová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0rix/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Česká recepce západobalkánských literatur po roce 1991
 (Petra JANKŮ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fsqok5// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Theses on a related topic

Vliv polsko-německých vztahů na vyobrazení Němců v polské próze po roce 1989
 (Kristýna Orságová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrhnf/ | Filologie / Polský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Neoficiální informační kanály mezi Československem a Západem v období 1969 – 1989 se zaměřením na tzv. kurýrní cestu
 (Roman Tureček)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ungzs/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Literární noviny jako příloha deníku Lidové noviny v letech 1990 a 1991 a jejich recepce literatury
 (Filip Zdražil)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9gpb/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)