Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kooperativní učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Using cooperative learning in foreign language classes
 (Kateřina Muchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxlcw/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Possibilities of Active Participation of Students with SLD in Learning English Language
 (Alena Večeřová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0hwg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Cooperative learning versus group work in English lessons
 (Petra KULDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ifbvcq// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Využití strategií kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy
 (Michaela FICENECOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//u7lvf6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Využití kooperativního učení v hodinách anglického jazyka
 (Daniela STAŇKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ms2fff// | Učitelství pro střední školy / AJ-Ps | Theses on a related topic

Using cooperative learning in foreign language classes
 (Kateřina Muchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxlcw/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Using cooperative learning in foreign language classes
 (Kateřina Muchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxlcw/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Příprava projektu kooperativní dovednosti a klima třídy ve výuce pohybových her
 (Štěpán VELE)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4562 | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Jak trénovat sociální dovednosti u žáků s poruchou ADHD
 (Věra PEČONKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//770vt9// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Motivační aspekty autoregulace učení studentů pomáhajících profesí
 (Jitka Jakešová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ycr/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)