Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální, klima, třídy, kooperativní, dovednosti, vyučování, vztahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Příprava projektu kooperativní dovednosti a klima třídy ve výuce pohybových her
 (Štěpán VELE)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4562 | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ
 (Irena ŠIMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fsq4y9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Skupinová a kooperativní výuka v předmětu český jazyk a literatura na střední škole
 (Lenka BERANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8u7hos// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Theses on a related topic

Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování
 (Lenka Hrušková)

2008, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytyu1/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální klima školní třídy na 1. stupni základní školy
 (Lenka Trnková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljwy8/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Preventivní programy a jejich vliv na sociální klima školní třídy
 (Magda Devátová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjpsz/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Klima integrovaných a běžných tříd na běžné základní škole
 (Dana Nová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cr9wk/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Sociální klima ve třídě integrovaného žáka s kochleárním implantátem
 (Petra Brázdová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pt42e/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Sociální klima školní třídy na 2. stupni základní školy
 (Tereza PATOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4gflg4// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální klima třídy u nadaných žáků
 (Adéla Válková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1yc92w// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)