Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kooperativní výuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.
 (Irena Floriánová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erfr5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv adaptačního procesu na fluktuaci
 (Markéta Chvalinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7uqq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dialog v pedagogickém procesu
 (Petra Pellarová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9820 | Dramatická umění / Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku | Theses on a related topic

Jedinec se zdravotním postižením a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti
 (Lenka Janů)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ca29s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Návrh aktivizačních edukačních pomůcek pro výuku tématu ontogeneze a reprodukce člověka na základních a středních školách
 (Pavla LOMIČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//azeb9m// | Biologie / Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy -Učitelství Českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Začlenění reálií rusky mluvících zemí do současné výuky ruského jazyka na různých typech středních škol v Pardubicích a okolí
 (Radka Voltrová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ankd7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Aplikace prvků street dance do výuky TV
 (Linda Isajská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/heulf/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Implementace prvků dramatické výchovy do výuky pedagogiky
 (Denisa Daňková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3wv6/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Speciální pomůcka pro celkový rozvoj dítěte aplikovaná ve smíšené skupině dětí (Quiet book)
 (Kateřina Doudová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11792 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Využití dobrodružné výchovy pro rozvoj kooperačních dovedností ve skupině v DDM
 (Lenka Trousílková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//yfoxig// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)