Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Alternativní metoda sugestopedie jako inspirace pro hodiny anglického jazyka v jazykové škole
 (Marika Kovácsová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4wij/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení
 (Marie Chválová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2jw9/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Používání tradičních a aktivizačních metod v hodinách anglického jazyka na druhém stupni ZŠ
 (Markéta Novosádová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zes11/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Využití hodiny typu PPP a TTT ve vyučování gramatiky anglického jazyka na úrovni B1.
 (Michal Provazník)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4560/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Akční výzkum zaměřený na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na úrovni B1/B2
 (Dominika Randáčková)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/k2dxe/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Učitelské otázky v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 (Adéla Hamplová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6nav/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Kooperace rodičů a školy při reedukaci projevů specifických poruch učení u žáků základní školy
 (Martina Mičková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5edm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Soutěživost a kooperace ve výuce dětí se specifickými vývojovými poruchami učení na základní škole
 (Lenka Kinzelová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1072 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Kooperace školy a rodičů při reedukaci projevů specifických poruch učení u žáků základní školy
 (Kristýna Vrbíková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdblt/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic