Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kredit skoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů
 (Eva Horáčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4lqm/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R
 (Andrej Jánoš)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53278 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Míry kvality scoringových modelů
 (Eva Turečková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nazuz/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Kreditní hodnocení s použitím sociálních médií
 (Daniel Vargai)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg3fz/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rozšíření logistické regrese směrem k nelineárním modelům
 (Radovan Oprendek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdnpv/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic