Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Management, podpůrných, činností

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Facility management a rizikový management při řízení podpůrných procesů
 (Martin Veselý)

2010, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//yqb3sr// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Energetický management a jeho podíl na činnosti facility managementu
 (Ladislav Částka)

2010, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//kb72i2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov
 (Michal BOCHINSKÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pu1v1t// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Facility management a řízení podpůrných procesů ve VOP- 026 Šternberk, s.p.
 (Jan Söhnel)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//xij2f5// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Facility management pro síť autoservisů BestDrive
 (Antonín Matys)

2016, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//qjheas// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Prvky kritické infrastruktury a facility management
 (Jiří Hloušek)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118600 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Outsourcing vojenských operací Evropské unie: pro a proti
 (Ondřej Urbánek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmece/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Vyhledávání a vyhodnocení rizik, přijímání a provádění technických a organizačních a jiných opatření k prevenci rizik
 (Marcela Vítková)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uh46zb// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů
 (Kateřina Langrová)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ppzp19// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Lesní požáry jako riziko rozvoje regionu na příkladu Doubravy – příčiny, dopady a možná prevence
 (Soňa Hrabovská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dvddp/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)