Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Výuková metoda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Metodika přípravy pedagoga na teoretickou výuku předmětu Technologie oprav , obor Opravář zemědělských strojů
 (Alois Koudelka)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y91lp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Technická zájmová činnost - projekt, metodika, ověření v praxi.
 (Naděžda Lokajová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zke0s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

The main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republic
 (Tereza HNÁTKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nh3n7y// | Učitelství pro základní školy / AJ-Ge | Theses on a related topic

What is Left Out of Schuman Declaration and Monnet Method in Forging of An Ever Closer Union? The Multiplex Case Study of Crises in Europe
 (Anara JEENBEKOVA)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//arjp10// | Humanities / Euroculture | Theses on a related topic

Development of an analytical method for determination and identification of mescaline in plant and biological material
 (Lucie SKÁCELOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8x4fdo// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ
 (Libuše Štefková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzox0/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hurston's "Real Negro Theatre": Participation Observation of the African American Folk
 (Petra Slavíčková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fisxz/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Autonomous navigation of the volcano observation robot
 (Vladan Najdek)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130300 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Theses on a related topic

Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ
 (Libuše Štefková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzox0/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)