Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kyselina hyaluronová

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích
 (Filip Zhorný)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyse8/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Rastrovací elektronová mikroskopie za vysokých teplot
 (Jaroslav Stárek)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/muwzf/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Theses on a related topic

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích
 (Kateřina Adámková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehx1u/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích
 (Radim Skoupý)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stv15/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu
 (Martina MATĚNOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwdtyg// | Biofyzika / | Theses on a related topic

Elektronová mikroskopie na biologických vzorcích
 (Ondřej Židek)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9h8y/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Učební materiály pro výuku elektronové mikroskopie na středoškolské úrovni
 (Petr Vencelides)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rlchs/ | Fyzika / Učitelství fyziky pro střední školy | Theses on a related topic

Elektrostatické zvlákňovaní a charakterizace nanovlákenných vrstev na bázi derivátů kyseliny hyaluronové
 (Kristina Persichová)

2021, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//u2f1f9// | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Příprava nanovláken na bázi kyseliny hyaluronové metodou elektrostatického zvlákňování
 (Markéta Klíčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pb9h93// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Příprava netkaných textilií s obsahem hedvábných vláken získaných metodou elektrostatického zvlákňování
 (Nongnut Sasithorn)

2016, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5kq4l9// | Textilní inženýrství / Textilní materiálové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)